Opwekken elektriciteit

We willen in onze gemeente zelf alle energie opwekken die nodig is voor ons eigen energieverbruik. We weten dat alleen zonnepanelen op daken in onze gemeente onvoldoende is.

Zonne- en/of windenergie mogelijk maken

Opwekken van elektriciteit door zonnevelden, windturbines of andere manieren is noodzakelijk. Soest stelde hier in 2021 – na uitgebreide participatie- een uitnodigingskader voor vast. Op dit moment is er een plek in Soest waar een zonneveld kan komen, namelijk langs de A28. Voor windturbines doen we samen met onze buurgemeenten onderzoek. We gaan ook gezamenlijk in gesprek met onze inwoners hierover.

Uitnodigingskader voor ontwikkelaars en energiecoöperaties

Een uitnodigingskader is een document waarmee energiecoöperaties en ontwikkelaars aan de slag kunnen om binnen de voorwaarden die onze inwoners belangrijk vinden duurzame elektriciteit op te wekken.

Inbreng inwoners en besluit gemeenteraad

Inwoners van Soest de mogelijkheid gekregen om hun mening te geven over al dan geen windmolens en zonnevelden op bepaalde plekken in gemeente Soest. En de argumenten daarbij. De volgende stap is dat het uitnodigingskader met deze input wordt aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Dit uitnodigingskader is ook de Soester inbreng voor de Regionale Energiestrategie van Regio Amersfoort.