Mijn gemeente

Wat doet de gemeente om haar eigen CO2 uitstoot te verminderen?

De gemeente Soest als bedrijf

Net als elk ander bedrijf, is ook de gemeente Soest steeds meer aan het verduurzamen. De gemeente is zelf een bedrijf waar zo’n 245 medewerkers in dienst zijn die van en naar hun werk reizen. Wij kopen 100 procent Nederlandse groene stroom in. Onze openbare verlichting, verkeerssystemen en bijvoorbeeld gemeentelijke gebouwen worden hiermee verlicht. Dit betekent dat wij zelf ook CO2-uitstoten en impact hebben de uitstoten van onze keten- en sectorpartners.

De gemeente Soest is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem die ons helpt om onze uitstoot inzichtelijk te maken en te verminderen. Onze doelen zijn:

  • 90% minder CO2 uitstoten in 2024, ten opzichte van 2017 voor de gemeentelijk organisatie.
  • 1% minder CO2 uitstoten in 2024, ten opzichte van 2017 voor de gemeenschappelijke regelingen RMN en Uitvoeringsorganisatie BBS.
  • 5% energiebesparing per jaar voor de gemeentelijke organisatie.

Meer weten over hoeveel CO2 wij de afgelopen jaren hebben uitgestoten? Bekijk onze CO2-Footprint.

Maatschappelijk vastgoed

In onze footprint kijken wij niet alleen naar de uitstoot door bijvoorbeeld ons wagenpark en energieverbruik in het gemeentehuis. We nemen ook ons maatschappelijk vastgoed mee. Als gemeente zijn wij eigenaar van bijvoorbeeld sporthallen en scholen. In ons stappenplan (Routekaart Verduurzaming Vastgoed) staat in welk tempo we deze gebouwen verduurzamen. Hierbij betrekken we onze huurders en kijken wij naar slimme oplossingen.

Schoner vervoer

Om als gemeente onze CO2-uitstoot te verminderen vervangen wij onze auto’s voor elektrische auto’s. Zo zijn er in 2020 vier nieuwe elektrische auto’s gekomen voor onze buitendienst medewerkers en kunnen we sinds 2022 gebruik maken van elektrische deelauto’s van de Soester Energie Coöperatie (SOEN). We leasen elektrische bedrijfsfietsen zodat medewerkers eerder de fiets dan de auto pakken om naar een afspraak te gaan.