Wet en regelgeving

Naast mogelijkheden en kansen rondom energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie, heeft een ondernemer ook plichten op dit thema. Check welke wetten en regelgeving voor u gelden rondom energie en energiebesparing via de Wet-checker voor ondernemers.

Energiebesparingsplicht

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit, wet milieubeheer, verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dat is de energiebesparingsplicht!

Informatieplicht

Per 1 juli 2019 moeten bedrijven die energiebesparingsplicht hebben, ook voldoen aan de Informatieplicht. Dit betekent dat die bedrijven vanaf 1 juli 2019 verplicht zijn om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd of gaat uitvoeren. Dat moet bij het ELoket van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Nog niet gerapporteerd?

Controleer of u een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog. Of meldt u zich aan voor het project Energiescan met begeleidingstraject (Bas de Haas/BMO). Als u de Energiescan van Klimaatroute heeeft gehad, dan voldoet u na afloop ook eenvoudig aan de informatieplicht.